Gizlilik Politikası

ŞİRİNLER Bobinaj, kullanıcıların kendisine www.sirinlerbobinaj.com  web sitesi ("Web Sitesi") üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. ŞİRİNLER Bobinaj, kişisel bilgileri, üçüncü kişilere, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, ŞİRİNLER Bobinaj, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 

Web Sitesi vasıtasıyla Web Sitesi'ne üyelik veya satıcı olma gibi sıfatların kazanılması için kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, adres, e-posta adresleri gibi) vermeleri gerekmektedir. ŞİRİNLER Bobinaj, talep edilen bilgileri ŞİRİNLER Bobinaj veya resmi/gayri resmi işbirliği içinde olduğu Kişiler/Kurumlar tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. ŞİRİNLER Bobinaj tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler ŞİRİNLER Bobinaj ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. 

ŞİRİNLER Bobinaj, Web Sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. ŞİRİNLER Bobinaj, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. ŞİRİNLER Bobinaj, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini ŞİRİNLER Bobinaj'ın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda ŞİRİNLER Bobinaj, işbu gizlilik politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;

1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve bunun gibi yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının, 

2. ŞİRİNLER Bobinaj'ın kullanıcılarla yazılı veya verdiği hizmetler dolayısıyla zımni olarak akdettiği sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının, 

3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin, 

4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir. 

ŞİRİNLER Bobinaj, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. 

ŞİRİNLER Bobinaj, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi'ni kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi'ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi'ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. 

ŞİRİNLER Bobinaj, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi'de yayınlamak suretiyle değiştirebilir. ŞİRİNLER Bobinaj'ın değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri Web Sitesi'nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

ŞİRİNLER BOBİNAJ